home / informatie / splitsingsakte

Splitsingsakte
 

De splitsingsakte is het juridische fundament van het appartementsrecht. Deze splitsingsakte wordt samen met de splitsingstekening door een notaris opgesteld en ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Op deze manier kan iedereen kennis nemen van de inhoud. Na inschrijving van deze akte is de splitsing een feit.

De wet (art. 5:111 BW) geeft een regeling wat deze akte van splitsing moet inhouden. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals:

Een omschrijving van het gebouw.
Een omschrijving van de afzonderlijke appartementsrechten, dus het onderscheid tussen gemeenschappelijke- en privégedeelten.
Een omschrijving van het aandeel, zgn. breukdelen, dat iedere eigenaar in het complex heeft. Dit aandeel wordt gehanteerd bij het vaststellen van de schulden en de kosten.
Een omschrijving van het splitsingsreglement. Dit heeft met name betrekking op het gebruik en de bijdrage aan de gemeenschappelijke kosten voor het onderhoud van het complex.
Een omschrijving van eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van het splitsingsreglement.
Een omschrijving van de oprichting van de Vereniging van Eigenaren waarvan elke nieuwe appartementseigenaar automatisch lid wordt.

Splitsingstekening
Op de splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact weergegeven. De splitisingstekening wordt net als de splitsingsakte ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.
Aetin Vastgoedbeheer
Postbus 181
8250 AD Dronten
Tel.: +31(0)85 - 00 676 00
Bezoekadres
De Morinel 83
8251 HT Dronten
Email:
KvK. Nr.:32139613