home / informatie / huishoudelijk_reglement

Huishoudelijk reglement


Iedere vereniging kan zelf bepalen of zij een huishoudelijk reglement wil opstellen. Dit moet echter dan wel tijdens de ALV worden vastgesteld met een meerderheid van stemmen.

Het huishoudelijk reglement kan hete woongenot ten goede komen. De regels die hierin worden opgenomen, mogen niet in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

In een huishoudelijk reglement kunnen o.a. zaken als de kleur van de zonwering, uren waarop de rust gehandhaafd moet worden, regels over huisdieren, gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, etc., geregeld worden.
Aetin Vastgoedbeheer
Postbus 181
8250 AD Dronten
Tel.: +31(0)85 - 00 676 00
Bezoekadres
De Morinel 83
8251 HT Dronten
Email:
KvK. Nr.:32139613