home / informatie / bestuur

Bestuur
 

De wet bepaalt dat het bestuur van de vereniging gevormd wordt door één bestuurder/administrateur, tenzij de statuten anders bepalen. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren kan zowel uit de leden zelf bestaan als uit een extern bestuur(der) of combinatie hiervan.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën en de administratie. Daarnaast moet zij ook kennis hebben van onroerende zaken, bouwkunde en verzekeringen. Dit laatste zorgt ervoor dat een belang dat een belangrijk deel van de taken vaak wordt overgedragen aan een professionele beheerder of bestuurder.

Algemene Ledenvergadering
Het belangrijkste en hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ook wel ALV genoemd).

Alle besluiten die, met meerderheid van het rechtgeldig aantal stemmen, zijn genomen, zijn voor alle eigenaren bindend. Iedere eigenaar heeft stemrecht. Het aantal stemmen kan per appartement verschillen en staat omschreven in de splitsingsakte.
Aetin Vastgoedbeheer
Postbus 181
8250 AD Dronten
Tel.: +31(0)85 - 00 676 00
Bezoekadres
De Morinel 83
8251 HT Dronten
Email:
KvK. Nr.:32139613