home / informatie

Informatie


Wanneer u een appartement koopt, dan koopt u niet een eigendomsrecht, maar een appartementsrecht. In feite koopt u het exclusieve gebruiksrecht van een gedeelte van het appartementencomplex, uw privé-gedeelte. Daarnaast wordt u mede-eigenaar van het gehele complex én het gemeenschappelijke gedeelte.

Binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn alle eigenaren van een complex gezamenlijk verantwoordelijk voor het in stand houden van het hele complex. De VvE is voor alle eigenaren van groot belang. Op het moment dat de VvE over een goede begroting en een goed (meerjaren-) onderhoudsplan beschikt, kan goed onderhoud aan het complex worden gewaarborgd. Door een stukje appartementsrecht te kopen, bent u automatisch verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.

De oprichting van een VvE is bij wet geregeld en heeft als doel:
"Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars".

Hierbij kan gedacht worden aan:
  • Het onderhoud van het complex, zoals het vernieuwen of repareren van het dak, schilderwerk en het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten.
  • Het onderhoud van technische installaties, zoals bijv. de centrale verwarming, de lift (indien aanwezig) en de deur van de parkeergarage (indien aanwezig).
  • Het voeren van de financiële administratie, w.o. het innen van de periodieke voorschotbijdragen en in het geval de betalingen uitblijven, acties ondernemen om deze alsnog binnen te krijgen.
     
Ook de VvE is gehouden aan regels die omschreven staan in: het Burgerlijk Wetboek, de splitsingsakte, het modelreglement van splitsing en (indien vastgesteld door de VvE) het huishoudelijk reglement.

Aetin Vastgoedbeheer
Postbus 181
8250 AD Dronten
Tel.: +31(0)88 23 84 600
Fax. +31(0)88 23 84 699
Bezoekadres
De Morinel 83
8251 HT Dronten
Email:
KvK. Nr.:32139613